trenderu
trenderu

Sigorta Şubesi Olmak İçin Başvur

24.10.2023
676
Sigorta Şubesi Olmak İçin Başvur

SİGORTA ŞUBELİĞİ NEDİR?

Sigorta şubeliği sigorta acenteliğinden farklı olarak birçok sigorta şirketi ile
anlaşması olan, kendi teknik operasyon kadrosunu bünyesinde bulunduran güçlü
bir sigorta acentesinin resmi şubesi olarak faaliyet göstermektir. Sigorta
şubeliği için ayrı bir tüzel kişilik kurmaya, sigorta şirketlerine acentelik
başvurusunda bulunmaya gerek yoktur. Güçlü bir sigorta acentesinin şubesi
olduğunuzda bu acentenin Sigorta Şirketlerinin tamamından teklif alabilir,
sigorta poliçesi düzenleyebilirsiniz.

SİGORTA ŞUBELİĞİ NASIL AÇILIR?

Sigorta şubesi açmak için şubelik açmaya yetkili olan güçlü acenteler ile görüşmeler
yapmalısınız. Karşılıklı anlaşılması halinde şubelik açılış işlemleriniz
Sigorta Acentesi tarafından yapılmaktadır. Şube açılışınız yapıldıktan sonra
acentenin sahip olduğu tüm sigorta şirketlerinden dilediğiniz sigorta branşında
teklifler verebilir, poliçe düzenleyebilirsiniz.

Sigorta acentesinden şubelik almak için gerekli evrakların başında şube müdür evrakları ve teknik personel evrakları gelmektedir. Bunun yanında şubeliğini yapacağınız Sigorta Acentesinin sizden talep edeceği farklı evraklar olabilir.

Sigorta teknik personel kaydı için gerekli evraklar aşağıdaki şekildedir:

 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Adli sicil kaydı
 • İkametgah belgesi
 • SEGEM Belgesi fotokopisi
 • En son mezun olan okulu gösterir diploma sureti
 • İki adet vesikalık fotoğraf

SEGEM BELGESİ EĞİTİM ŞARTI

 • Lise veya dengi okul » 1 yıl sektör tecrübesi
 • Lise veya dengi okul (müfredatında sigortacılıkla ilgili konulara yer verilen lise dengi mesleki ve teknik eğitim okulları) » 6 ay sektör tecrübesi
 • Lise veya dengi okul (teknik personel kamu istihdam programı) » 6 ay sektör tecrübesi
 • Yüksekokul (2 yıllık) » 6 ay sektör tecrübesi
 • Yüksekokul (2 yıllık) (sigortacılıkla ilgili bölümler) » Tecrübe aranmaz
 • 4 yıllık üniversite lisans bölümleri » Tecrübe aranmaz
 • Sektör Tecrübesi (SEGEM Belgesi aldıktan sonraki tecrübeler geçerlidir.)
 • Lisans mezunları » 18 ay sektör tecrübesi
 • Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Yüksek Okulu Mezunları » 2 yıl sektör tecrübesi
 • Bankacılık ve Sigortacılık veya Aktüerya 4 yıllık Fakülte Mezunları » Tecrübe aranmaz
 • Sabıka kaydı bulunmamak
 • İflas ve konkordato ilan etmemek
 • Şube adresinin bulunduğu ilde (veya yakınında) ikamet etmek

SEGEM SERTİFİKASI NE DEMEKTİR?

Sigortacılık Eğitim Merkezinin düzenlemiş olduğu teknik personel sınavını kazananların sahip olduğu sertifikadır. İlk olarak Sigortacılık Eğitim Merkezi’nin düzenlediği eğitimi almak gerekir. Eğitim sonrasında SEGEM sınavına girmek ve başarılı olmak gerekir. Şube Müdürünün SEGEM sertifikası olmalıdır

SEGEM BELGESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Sadece bankacılık ve sigortacılık sektöründe çalışanlar için faydalı olabilecek bir belgedir. Sigorta Genel Merkezi tarafından belirli zamanlarda yapılan sınavlarda başarılı olan kişiler bu belgeyi alabilirler. Sigortacılık sektöründe çalışacak olan kişilerde mutlaka olması gereken ve aranılan bir belgedir türüdür. Acente çalışanının poliçe üzerine atacağı imzanın yasal olarak geçerli sayılabilmesi için SEGEM belgesine sahip olması gereklidir.

 • Sigorta acentesi açmak
 • Teknik personel olarak çalışmak,(banka, acente vb. kurular)
 • Sigorta eksperi olmak
 • Aktüer olmak
 • Broker olmak

SEGEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

http://www.segem.org Sitesinden başvuru yapabilirsiniz.

Sigorta şubesi açarken;

 • Sigorta Şubeliğini yapacağınız acentede bulunan sigorta şirketi sayısı
 • Sigorta Şubeliğini yapacağınız acentenin sizinle paylaşacağı komisyon oranı
 • Şube olarak acenteden alacağınız teknik destek, teknik kadrosu ve eğitim fırsatları
 • Acentenin teknolojik alt yapısı ve size sunacağı yazılım programı ( Hızlı teklif , sigorta ekran erişimleri gibi )
 • Acentenin şubelik gücü, şubelik konusundaki deneyimi ve kurumsallığı

Bu konulara oldukça dikkat edilmelidir.

Acentelik yetkilerinin verilmesi

MADDE 14 – (1) Acentelik yetkisi sigorta şirketlerince hususi bir vekâletnameyle verilir. Bu yetkiler acenteler tarafından başka acentelere veya kişilere devredilmez. Acentelik yetkisi verilen vekâletnamelerde faaliyette bulunulacak sigorta dalları ve bu dallar kapsamında tanınacak yetkiler belirtilir. Vekâletnameler usulü dairesinde tescil ve ilan ettirilir. Acentelik yetkilerinin kapsam ve sınırında yapılacak değişiklikler ile bu yetkilerin kısmen veya tamamen kaldırılması da aynı merasime tabidir.

(2) Sigorta şirketleri, birinci fıkrada belirtilen hususları, tescil ve ilanı müteakip onbeş iş günü içinde, Levhaya işlenmek üzere TOBB’a bildirir. Sigorta şirketleri tarafından acentelik yetkisi verilen Levhaya kayıtlı acenteler, bu yetkinin kapsam ve sınırı belirtilmek suretiyle elektronik ortama işlenir. Bu konulardaki gerekli bilgi işlem programı TOBB tarafından oluşturulur.

(3) Sigorta şirketleri tarafından Levha kaydı bulunmayanlara acentelik yetkisi verilmez ve bunlarla acentelik sözleşmesi yapılamaz. Acentelik sözleşmesinin tesciline ilişkin işlemlerde Levha kaydı görülmeden kayıt yapılmaz.

(4) Levha kaydını takip eden altı ay içinde en az bir sigorta şirketiyle acentelik sözleşmesinin yapılarak poliçe düzenlemeye başlanmış olması, Kanunun 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi uygulamasında acentelerin faaliyete geçtiğinin göstergesi olarak değerlendirilir.
Bizimle İletişime Geçin

  Whatsapp
  Ahmet Yılmaz
  Ahmet Yılmaz
  Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?